Ungdomshallen er det foreløpige navnet på hallen som skal brukes til ishockeytreninger for barn og unge, kunstløp, kjelkehockey og short track (hurtigløp på skøyter). Det vil også være muligheter for å dekke til eller fjerne isen i deler av sesongen, slik at hallen  kan brukes til håndball, innendørsfotball og andre aktiviteter.

Hallen vil inneholde seks garderober, alle med universell utforming slik at de er tilgjengelige for rullestolbrukere. Disse garderobene skal også kunne benyttes av de som bruker friidrettsbanen og utendørsanleggene. Taket på plassI tillegg kommer flere publikumstoaletter.

Ungdomshallen vil være koblet til fjernvarmeanlegget, og planen er at også Kristins Hall og Håkons Hall etterhvert skal kobles på det samme anlegget. 

Totalkostnaden for flerbrukshallen ligger på i underkant av 40 millioner kroner.