Brath har flere år bak seg i Lillehammer kommune som informasjons- og servicesjef samt fagenhetsleder for interkommunal økonomienhet. Hun er innstilt på å takke ja til sin nye jobb i kommunen; -Jeg er topp motivert for å ta fatt på de nye oppgavene, sier Brath. 

Lillehammer kommune er fremdeles i en omorganiseringsprosess, men med dette er topplederkabalen nå lagt, med unntak av kommunalsjef for oppvekst, kultur og utdanning. Terje Næss er konstituert i denne stillingen inntil den er besatt. 
Under ledelse av rådmann Christian Fotland finner vi:

- Assisterende rådmann: Tord Buer Olsen
- Kommunalsjef for samhandling og folkehelse: Bjørn Lie
- Kommunalsjef for økonomisk planlegging, budsjett og analyse: Anne Hvattum
- Kommunalsjef for samfunnsutvikling, infrastruktur og planlegging: Lars Rudi 
- Konstituert kommunalsjef for oppvekst, kultur  og utdanning: Terje Næss
- Kommunalsjef for personal og organisasjon, Sidsel Brath.