Løsningen vil gi ny forbindelse fra gang- og sykkelbru over Mesnadalsarmen til Skysstasjonen.
Byggearbeidene inngår som en del av prosjektet "Sykkelbyen Lillehammer" og skal være ferdig i løpet av august. Se skisse til høyre.