Utviklingsminister Heikki Holmås innleder.

I sin innledning vil utviklingsministeren redegjøre for endringer og utfordringer i det globale utviklingspolitiske landskapet, og fremheve veivalg og dilemma som Norge som utviklingspolitisk aktør må ta stilling til.

Innledningen blir fulgt av debatt med Kristian Berg Harpviken, direktør i Prio og Inger Lise Hansen fra Misjonsalliansen, og tidligere nestleder i Kristelig Folkeparti. Ordstyrer er Madeleine Cederstrøm fra NRK Hedmark & Oppland.

Møtet er det første i en serie møter i Utenriksdepartementets prosjekt "Ta utviklingspolitikken hjem" som i løpet av det kommende året vil arrangere møter og diskusjoner som søker å engasjere til debatt om norsk utviklingspolitikk.Verden har endret seg mye siden Norge begynte med bistand for over 50 år siden og er fortsatt i rask endring. Norsk utviklingspolitikk må forholde seg til dette.

Åpent debattmøte ingen påmelding nødvendig.
Ler mer om møtet på regjeringen.no