2012 ble dermed det 8.året på rad med befolkningsøkning i Lillehammer. Siden 2004 har folketallet økt med nesten 1 800 personer, en gjennomsnittlig vekst på 0,87 %.

I 2012 ble det født 246 barn med boadresse Lillehammer, mens 10 flere døde. Det er altså innflytting som bidro til folkeveksten, og da i all hovedsak fra utlandet.

Lillehammer kommune vil 9.april arrangere et åpent møte der tema er nærings- og bostedsutvikling. Et av spørsmålene vi stiller er "Hvor stor befolkningsvekst bør Lillehammer ha, og hva må vi gjøre for å nå dette målet?".