SKATTEFUNN

SkatteFUNN-ordningen er en mulighet for bedrifter som driver utvikling av produkter, tjenester eller prosesser til å få inntil 20 % av utviklingskostnadene refundert over skatteseddelen

SkatteFUNN skal:

  • Motivere til økt satsing på FoU i norske foretak
  • Hjelpe foretak til å arbeide mer systematisk med FoU på deres egne premisser
  • Øke bevisstheten omkring FoU som strategisk virkemiddel

Ordningen gjelder for alle skattepliktige bedrifter i Norge, og er slik sett å anse som et breddetiltak. Den er rettighetsbasert ordning, hvilket vil si at bedriften ikke konkurrerer med andre om midler, men du har enten rett eller ikke rett til å ta del i ordningen. Dette avhenger ikke av bedriften som sådan, men om prosjektet har som mål å fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som igjen kan føre til nye produkter, tjenester eller produksjonsmetoder i foretaket. Foretak som ikke er i skatteposisjon kan også benytte ordningen •

Foretak kan få inntil 20 % skattefradrag for FoU‐kostnader (av maks 11 millioner kroner pr. år)

IFU/OFU

Bak de noe kryptiske forkortelsens, skjuler det seg noe så positivt som muligheten til å få støtte til forpliktende samarbeidsavtaler:

  • IFU (industrielle forsknings‐ og utviklingskontrakter) = mellom en leverandørbedrift og en krevende kundebedrift i privat sektor
     
  • OFU (offentlige forsknings‐ og utviklingskontrakter) = mellom en norsk leverandørbedrift og en norsk offentlig virksomhet

Den forpliktende avtalen må handle om å skape et nytt produkt eller tjeneste.

Se hele presentasjonen til Innovasjon Norge om Skattefunn og IFU/OFU.

Business Analyze

BA er en Lillehammer-basert bedrift som holder på med softwareutvikling innen IKT-fagområdet Business Intelligence. Kort fortalt er selskapet knakende gode på å hente ut komplisert informasjon og presentere dette på en ukomplisert måte for brukeren.

Einar Gynnild fra BA kunne fortelle at deres sterke utvikling langt på vei kan tilskrives SkatteFUNN og en OFU-kontrakt de har hatt med Lillehammer kommune i samarbeid med IKOMM.

Einar fortalte på en engasjert måte at det bare er å hive seg ut i det. For de som lykkes med å få gjennomslag for en søknad, gir det et godt bidrag til utviklingsarbeidet.

Jeg har en ide

Hilde Ulvatne Martinsen fra Regionalt Forskningsfond Innlandet fortalte om den nylig lanserte ordningen "Jeg har en ide"

Her kan bedrifter og andre søke om 50 000 kroner til forprosjekter som krever, eller kan kreve, en forskningsinnsats for å gjennomføres. Det kan være nye problemstillinger, nye løsninger, nye produkter, nye tjenester, og/eller nye prosesser
 

Målet for forprosjektet skal være å finne ut om idèen er mulig å gjennomføre og/eller om det er reelle behov for nye løsninger.

Du kan lese mer om ordningen her.

Se hele presentasjonen til Hilde

Interessant for deg?

Da er det bare å ta kontakt, enten det er med Innovasjon Norge Oppland, Regionalt Forskningsfond eller næringsansvarlige i din kommune. Er du tilhørende Lillehammer kommune kan du ta kontakt med Eirik Haagensen for mer informasjon.