Som en endelig avslutning på prosjektet blir de 20 syklistene bedt om å komme med tilbakemeldinger når det gjelder drift og vedlikehold, sykling mot envegskjøring og før-etter undersøkelsen om sykkelbruken i Lillehammer.

Dette er et åpent møte, og samlinga foregår klokka 11.30 i fylkeskommunens lokaler. Møtet innebærer også relevante innlegg fra forskerhold. Påmelding til fagkonsulent Roar Skotvoll på mobil 917 49 626 på grunn av lunsjservering.