Ansatte fra skole, helsestasjon, avlastning, bofellesskap, BUP, barnevern, habilitering, PPT og rehabilitering fra kommunene Lillehammer, Gran, Lunner og Østre Toten var samlet til fagdag på Lillehammer onsdag 17. april.

Stein EvensenForeleser var Stein Evensen fra Oslo universitetssykehus. Han jobber som rådgiver i Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi.

Stein Evensen har stor kompetanse innen fagfeltet og hadde ingen problemer med å holde den faglig så sammensatte forsamlingen i ånde en hel kursdag. Han krydret med eksempler fra virkeligheten - til latter, men også til ettertanke. Interessen for fagdagen og tilbakemeldingene i etterkant viser at behovet for og ønsket om faglig påfyll innenfor dette temaet er stort.