Skader på boligeiendom som dekkes av ordinær forsikring, meldes direkte til eget forsikringsselskap.
Skader som ikke dekkes av ordinær forsikring, meldes som naturskade til politiet. Skjemaet finner du her.

Det er utarbeidet et registreringsskjema for flom- og skredskader. Dette kan benyttes for behov for sikringstiltak mot flom og skred.
Dette skal meldes til Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, via Lillehammer kommune. Skjemaet finner du her.