Lillehammer kommune tar ansvar, sa ordfører Espen Granberg Johnsen til de mange som hadde tatt turen til Søndre Park lørdag ettermiddag. Selve seremonien ble innledet av Øyvin Aamodt som  leder styringsgruppa Fairtrade Lillehammer.  Han var godt fornøyd med å ha kommet i mål.

Synlig bevis
På vegne av Fairtrade Norge overrakte Andreas Feen Sørensen ordføreren diplomet som synlig bevis på at statusen endelig er oppnådd.  Han gratulerte både ordføreren, styringsgruppa, de fremmøte og Lillehammers innbyggere med at Lillehammer kommune ble Fairtrade-kommune nummer 31 og ønsket lykke til i det videre arbeidet.  - Det er ikke slutt med dette, det forplikter å bli en Fairtrade-kommune, sa Sørensen. 

Godt samarbeid
Ordføreren sa i sin tale at en viktig del av arbeidet har vært, og er, å øke bevissthet ved handel. Det er også en måte å ta ansvar på. Å få statusen Fairtrade-kommune er et bevis på at vi sammen er med og tar ansvar. Mye har vært gjort, blant annet har styringsgruppa for Fairtrade Lillehammer med Aamodt i spissen gjort noen stunts.  De har hatt blindtesting av kaffe og har stått på stand i gågata, utkledd som bavianer og bananer.  - Kriteriene til Fairtrade Norge er oppfylt, men det er ikke slutt med det.  Vi lover å følge opp og sammen skal vi fortsette det gode arbeidet som er igang, sa ordføreren.  Som også takket alle små og store bedrifter, hoteller, serveringssteder, Strandtorget og handelsstanden som har vært med på å gjøre dette mulig.