Mange ville ta bilde av seg sjøl ved flagget og twitre om merkedagen, samt skrive ned framtidsvisjoner for 2016.