Etter at Oslo kommune 5. juni besluttet å søke om å få tildelt De olympiske og paralympiske vinterleker for 2022, tar nå byen og landet et steg videre i søknadsprosessen. IOC krever en statsgaranti for å sikre gjennomføringen av lekene.

Ordførerne fra alle de fem samarbeidskommunene Lørenskog, Bærum, Lillehammer, Øyer og Ringebu var tilstede under overleveringa.

Les mer: