Korene deltar i EU-programmet „Aktiv Ungdom” og har gjennom det fått 119000 kroner i støtte. Prosjektet som har fått navnet „Songs across borders” skal være et sted for ikke-formell læring.

Ungdommene har vært aktive gjennom hele plannlegingsfasen. De har jobbet hver for seg, i grupper og på helgeseminarer. De har lest om Polen og byen vi skal til, har lært å synge på polsk og har øvd norske folketoner. De har forberedt norsk kveld hvor de skal vise power-point presentasjoner og fortelle om Norges historie, geografi, økonomi, religion og kunst. De har også laget en film om 17. mai-feiring som de skal vise på en nasjonal kveld.

Selve oppholdet i Polen blir fullt av sang, musikkglede og kulturformidling. Ungdommene skal bli kjent med hverandre, hverandres kultur, utdanningssystemene innenfor musikk og livet i de to landene. De skal utveksle ideer og observasjoner, diskutere utfordringer og muligheter for en aktiv deltakelse i det flerkulturelle Europa og internasjonalt samarbeid i framtiden.

Etter turen blir det tid til refleksjoner og planer for neste skoleår. Koret vil inspirere ungdommer i Lillehammer til å delta i Aktiv Ungdoms Program, fortelle om turen og sine opplevelser, dele erfaringer og vise reportasje fra prosjektet, og ikke minst synge på polsk!