Etter de tekniske problemene som oppstod i forbindelse med oppgraderingen av dataprogrammet ESA, blir de ansatte ved hovedarkivet på rådhuset en tid framover nødt til å prioritere registrering av inngående post for å komme ajour. Det innføres derfor telefon- og besøkstid kl. 12.00 - 14.00 på arkivet hver dag i uke 26 og 27.

Dersom noen har hastesaker, vil de ansatte selvsagt håndtere disse utenom. Vi beklager ulempene dette måtte medføre, men håper på forståelse for tiltaket.