En "skoleturbillett" for elever og lærere i grunnskolen og videregående skole har vært etterlyst av politikerne ved flere anledninger. Ordningen gjør at elever og lærere kan bruke ordinære bussruter på skoleturer til en hyggelig pris:10 kroner per person.

Ordningen gjelder skyss til eksterne opplæringsarenaer, det vil si aktiviteter som ekskursjoner, leirskole, svømmeundervisning og bibliotekbesøk. De videregående skolene kjøper denne type skyss for ca. 3,5 millioner kroner pr år, i tillegg kommer transport med egne minibusser. Kommunene kjøper tilsvarende skyss for det dobbelte, anslagsvis 7 millioner kroner, for grunnskolene.

Du kan lese mer om vedtaket på nettsidene til Oppland Fylkeskommune: