Marianne er 40 år og kommer fra stillingen som TO-leder i Jørstadmoen barnehage hvor hun har vært leder siden høsten 1999. Hun har jobbet i barnehage siden 1992, kun med et kort avbrekk som klassestyrer skoleåret 1998-99. Den nyansatte barnehagesjefen er utdannet barnepleier og pedagogisk leder med organisasjon og ledelse fra 1998.