Fylkets utdanningsdirektør, Trond Johnsen, er i statsråd oppnevnt som medlem i et offentlig utvalg som skal arbeide med dette, skriver fylkeskommunen på sine nettsider.