I strålende solskinn kunne ordfører Espen Granberg Johnsen og rektor Mads Furu ønske velkommen til Lillehammer. Over en kopp kaffe og et wienerbrød ble statsråden oppdatert av kommunalsjef Terje Næss på ungdomsskoleprosjektet som Lillehammer kommune nylig har gjennomført. Alle de tre ungdomsskolene i Lillehammer er de siste årene totalrenovert til en totalkostnad på 190 millioner kroner.  - Her har Lillehammer kommune nytt godt av statens rentekompensasjon for skolebygg, sa Næss, som videre understreket betydningen av å ha gode, vedlikeholdte lokaler og gode, fleksible rom for å kunne drive best mulig undervisning. - Det er mye pedagogikk i gode skolebygg, poengterte han.

Lillehammer kommune har lagt en stram strategi- og økonomiplan framover slik at det skal være rom for jevnlig vedlikehold og nødvendig rehabilitering av de øvrige skolene i kommunen. - Men det er et viktig punkt hva slags rammevilkår staten kan gi oss for at vi skal få til dette, avsluttet Næss.

Ordfører Espen Granberg Johnsen inviterte til en dugnad mellom stat og kommune og sa seg enig med kommunalsjefen i at det er mye lettere å satse på skolen hvis man får til et godt samvirke med staten.

Giske som samfunnsfagslærer_300x200.jpg

Helt til slutt fikk 10. klasse et besøk i samfunnsfagstimen av nærings- og handelsministeren. Lærer Merete Lerkerød fortale at klassen akkurat nå lærer om valg og hvordan regjeringsdannelse foregår. Det er ingen automatikk i at det er det største partiet som får i oppdrag av kongen å danne regjering. Og hvorfor ikke det? Etter å ha snakket litt om saken, fant både elever og politikere raskt sammen i en felles forståelse av at det å inngå regjeringssamarbeid  til tider kan være en krevende øvelse... Giske undret i god valgkampånd på om noen hadde et forslag til løsning for borgerlig side, men lærer Lerkerød konstaterte nøkternt at de nøyer seg med å prøve å forstå hvordan systemet fungerer.