Under kommunevalget for to år siden var det 3135 personer som valgte å stemme på forhånd.

Forhåndsstemminga under årets stortingsvalg pågikk i perioden 12. august - 6. september. Det har vært mulig å forhåndsstemme både ved høgskolen i Lillehammer, på Servicetorget i rådhuset, på sykehuset, ved helsehuset og andre institusjoner i kommunen.