Kloreringen ble satt i gang som et forebyggende sikkerhetstiltak etter et vannledningsbrudd tidligere denne måneden.