Innledningsvis i møtet fikk de tilstedeværende høre korte presentasjoner av tre spennende bedrifter lokaliserte i Lillehammer. Først ut var lille og nystartede Hvetja AS, som skal levere meningsfulle elektroniske kurs. Bedriften er ikke en ren IKT-bedrift, men vil anvende en IKT-løsning levert av en annen Lillehammer-bedrift, E-faktor, som plattform for å levere kursene. Neste bedrift ut var Business Analyze som hjelper sine kunder med å sammenstille og presentere store datamengder. Selskapet viste blant annet til et utviklingsprosjekt som er blitt gjennomført sammen med Lillehammer kommune, der kommunen har fått en solid løsning til internt bruk, mens selskapet har fått utviklet en løsning som kan selges til andre. Siste bedrift ut var IKOMM, et selskap som har gått fra å kun ha de tre kommunene i Lillehammerregionen som kunder i 2003, til i dag å ha en rekke kunder i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Bedriftspresentasjonen ble fulgt av et innlegg fra IKT-nestor Jan Erik Svensson. Jan Erik er i dag pensjonist, men har en imponerende CV, som blant annet inneholder tittelen sikkerhetsdirektør i Telenor. Jan Erik gjorde opp status for IKT-sektoren i Lillehammer med å beskrive utviklingen som sideveis. På den positive siden har det vært en solid utvikling i selskaper som IKOMM og Eidsiva Bredbånd, samr innen IKT-feltet i Statens Vegvesen. På den negative siden trakk han fram Telenor og Accenture. Mulighetene er mange, og spesielt vil det gi svært store effekter dersom større deler av IKT-miljøet som i dag sitter på Kolsås flyttes til Jørstadmoen. Mange mener at det ikke ville være så unaturlig, og det ligger også inne signaler i den retning i stortingets tidligere vedtak.

Utover dette var det også innlegg fra Dag Waaler fra Høgskolen i Gjøvik, som blant annet viste til de muligheter et internasjonalt samarbeid gir for forskning og utvikling.