Trafikksikkerhetsprisen deles ut for tiltak som er gjennomført over lengre tid, eller som er planlagt og gjennomført i 2013. Kommuner, skoler, organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner kan nomineres.

Prisen skal stimulere til engasjement blant dem som i utgangspunktet ikke har trafikksikkerhet som hovedoppgave. Den kan også deles ut til personer som jobber med trafikksikkerhet, når innsatsen er større enn det som normalt kan forventes.

Forslag til kandidater sendes innen 15. desember 2013 til:

Statens vegvesen region øst
FTU-sekretariatet i Oppland
Postboks 1010
2605 Lillehammer

eller bjorn.vasaasen@vegvesen.no