Det skyldes at kommunen har skifta leverandør. Den nye fakturaen fører også til at det kan oppstå problemer med bankenes applikasjon via mobil, men via bankenes nettbanker er den tilgjengelig. Dersom dere likevel ikke får betalt, ta kontakt med økonomiavdelingen i kommunen for ny faktura.

Vi jobber med en snarlig korrigering og beklager ulempen dette er for våre innbyggere.