Det er et arbeidsutvalg med representanter fra ungdomsskolene i Oppland, Oppland fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland som har søkt om og fått tildelt pengene fra Sparebankstiftelsen DNB. Inger Øverli, leder for Idrett i skolen i Lillehammer, er en av dem som har sittet i arbeidsutvalget, og hun er kjempeglad for tildelingen: - 15 millioner kroner er en helt utrolig pott med penger og gir mange muligheter, sier hun gledesstrålende.

Det var med Ungdoms-OL som anledning og motivasjon at gruppen søkte om midler til å teste ut ulike tiltak for økt systematisk fysisk aktivitet på ungdomsskoletrinnet. Det skal legges vekt på trivsel og mestringsfølelse, bedret psykososialt skolemiljø og økt forståelse for betydningen av fysisk aktivitet. Hovedmålsettingen søkes oppnådd gjennom tiltak på fire ulike satsingsområder:

- Kompetanseheving
- Arrangement
- Anlegg/utstyr 
- Alle med

De 15 millioner kronene skal være en søknadsbasert tilskuddspott, fordelt på tre år. På nyåret vil Fylkesmannen danne en styringsgruppe som skal utarbeide kriterier for søknad og tildeling, og det er ungdomsskoler i Oppland som skal kunne søke om midler fra denne potten.