Bassengtrening er et behandlingstilbud for barn under 12 år som gjennomføres av fysioterapeut etter rekvisisjon fra lege.  Antall barn som får tilbudet har økt, og tilbudet har foregått i skoletiden. Samtidig er det slik at tilbudet ikke skal gå utover barnas rett til opplæring i skolen. Ungene må få den opplæringa i for eksempel norsk og matematikk som de har rett på, selv om de også har behov for et behandlingstilbud.

Retningslinjer
Det har vært nødvendig å gjennomgå ordningen for å lage retningslinjer og kriterier.  Dette er nå gjort, og fra og med januar får alle barna som har behov for det, slik trening. Samtidig utvides antall grupper fra en til to.