Å leve med et barn eller en ungdom som har diagnosen Asperger syndrom kan medføre en del utfordringer i hverdagen. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) hører særlig om problemstillinger knyttet til morgen- og kveldsrutiner, ferier, lekser, hygiene og fritid.

På dette kurset ønsker de å gi eksempler på metoder og hjelpemidler som kan være til hjelp for å håndtere disse utfordringene. PPT tror det er et behov for et nettverk for foreldre som kan møtes og dele erfaringer. Samtidig er det viktig for foreldre og få oppdatert kunnskap om diagnosen.

Lillehammer kommune har inngått en avtale med Nordvoll skole i Oslo, som har lang erfaring med å drifte foreldrenettverk. Nordvoll vi ha ansvaret for det faglige innholdet på det første foreldrenettverket.

Målgruppe: Foreldre og foresatte til barn/ungdom med Asperger syndrom
Hvor: Kommunehuset – Opplæringssenteret
Når: Tirsdag 11.februar 2014 kl. 10.00 – 15.00

Påmelding til stedosro@lillehammer.kommune.no eller 61050694

Temaer: 
• Hva er Asperger syndrom og hva det kan innebære å leve med en slik diagnose
• Hvordan kan vi tilrettelegge for en forutsigbar og strukturert hverdag
• Forslag og eksempler på gode metoder og hjelpemidler som kan fremme sosial forståelse og gi mer funksjonelle strategier
• Formidling av nyttig informasjon
• Veien videre for foreldrenettverket

Kurset vil være praktisk rettet med mange eksempler.