Utgangspunktet for utlysningen var erkjennelsen av at netthandel er noe som ikke blir borte. I stedet for kun å se netthandelen som en trussel, kan det også snus til en mulighet for butikkene. Synlighet på nett, kommunikasjon med kunder og for noen også ny omsetning over nettet, blir for mange viktigere og viktigere som supplement til den fysiske butikken.

Flere butikker har allerede opplevd suksess med å være tilstede på nett og i sosiale medier. Et eksempel er butikken Folk & Røvere, som har over 3000 følgere på både Instagram og Facebook, og som allerede har en betydelig omsetning via kunder som kontakter butikken via sosiale medier. Og det uten å ha nettbutikk.

Handelsnæringen i Lillehammer bør ha et spesielt stor potensial med gode nettløsninger, siden hyttemarkedet er så stort. I følge en fritidsboligundersøkelse gjort i 2010 er det over 12 000 hytter i de tre kommunene i regionen pluss Sjusjøen. Dette utgjør en stor kundegruppe det er mulig å kommunisere med via nettbaserte løsninger. I tillegg kommer alle de som er i regionen i forbindelse med arrangementer.

Lillehammer kommune er fornøyd med at det kom inn såpass mange som 8 søknader. I tillegg var det tilbakemeldinger fra flere butikker som er i prosess med nettløsninger, men som ikke var kommet langt nok til å søke. I sum viser dette tydelig at dette er viktig tema også for tradisjonelle butikker.

Blant søknadene som kom inn var to søknader om felles nettløsninger for henholdsvis Fabrikken og Storgata. Dette er spennende tanker, som kommunen vil bidra til arbeidet med fremover.

Denne gangen ble det tildelt to tilskudd på 25 000 hver, og de gikk til J. Frisenberg AS og Folk & Røvere.