29. januar var 90 personer fra det offentlige og private samlet på Lillehammer hotell under den første av tre samlinger som skal føre fram til en forpliktende avtale mellom kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen, Statens vegvesen og Lillehammer næringsforum.

 Kloke tanker
Det var mange gode innlegg på konferansen. Jeg syntes særlig byplansjefen i Arendal kom med flere kloke tanker, sier ordføreren.
- Hvordan bør Lillehammer utvikle seg fram mot 2044?
- Jeg vil ikke foregripe det brede arbeidet vi nå skal gjennom. Vi skal gjennomføre to samlinger til og sammen jobbe oss fram mot en omforent kurs for byen. Jeg vil likevel si at vi ikke kan fortsette slik vi har gjort de siste 30 årene med økt trafikk i byens gater og spredt utbygging, sier Johnsen.

Ny samling i oktober
Den neste samlingen er 22. oktober. En egen arbeidsgruppe med folk fra kommunen, fylkeskommunen, Statens vegvesen Fylkesmannen og Lillehammer næringsforum, skal nå bestille flere utredninger som skal presenteres på samlingen i oktober.
- Vi trenger mer kunnskap for å kunne finne de gode svarene for utviklingen av Lillehammer, sier prosjektleder for byutvikling Lillehammer, Paul Berger i Statens vegvesen, Region øst.

Partene skal nå sette i gang et arbeid på fire områder:

  1. Om utvikling av handelen i byen for å finne balansen mellom Sentrum, Strandtorget og de andre bydelssentrene rundt.
  2.  Utviklingen av arrangement, reiseliv og fritidsboliger.
  3. Potensialet for gange, sykkel og kollektiv har i byen.
  4. Hva mener elever i videregående, studenter ved Hil og pensjonister kjennetegner en attraktiv by.