Befolkningsveksten i Gausdal er faktisk høyere enn landsgjennomsnittet, og spesielt høy om man ser på de historiske tallene.

For Lillehammer sin del var befolkningsveksten 0,7 %, noe som er litt over gjennomsnittet for de tre foregående år, men noe under snittet sett over en 10-årsperiode. Ser vi litt bak det rene befolkningsveksttallet, kan vi lese følgende detaljer:

  • Fødselsunderskudd på 15, altså 15 færre fødte enn døde
  • Netto innenlandsk tilflytting på 88 (flere flytter fra andre norske kommuner til Lillehammer enn motsatt)
  • Netto innvandring på 106

En befolkningsvekst på 0,7 % er for Lillehammer sin del noe under målet om 1 % befolkningsvekst.

I Mjøsregionen var det Stange som hadde den største veksten i 2013, mens det av byene var Gjøvik som vokste sterkest, med Lillehammer som nummer to. Ringsaker hadde på sin side en unormalt lav vekst i 203, med bare 0,2 % økning.