A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart - invertert English rss.png

LLS - Lillehammer læringssenter

Lillehammer Læringssenter (LLS) er et kommunalt læringssenter med 350-400 elever og 70 ansatte. Rundt femti nasjonaliteter og språk er representert.

Vi gir opplæring til voksne som har rettigheter etter Introduksjonsloven og Opplæringsloven.

LLS er et senter med høy kompetanse og mange spesialisttjenester.

Adresse:
Fossvegen 18, 2609 Lillehammer

Kontakt:
Tlf: 61 05 10 30 - Fax: 61 05 10 28
lhmrvopo@lillehammer.kommune.no

TO-leder:
John Amundsen

Lillehammer læringssenter
Lillehammer læringssenter
Del |