Både enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter, kommuner og byer over hele verden velger å slukke lyset denne timen. I Lillehammer kommune er det symbolbygget rådhuset som slukkes, men det etterstrebes å slukke også i andre kommunale bygg, der det er praktisk mulig.

Earth Hour-kampanjen startet i 2009, og Lillehammer kommune har deltatt hvert eneste år siden oppstart. Earth Hour er en verdensomspennende symbolsk markering og et uttrykk for folks vilje og evne til å stå sammen mot klimaendringene.

Her kan du lese mer om Earth Hour.