Alle innbyggere med egen eiendom vil få tilsendt dokumentasjon på eiendomsskatten per post i disse dager.

Dersom du som eier mener at taksten er feil, kan du klage skriftlig via mail eller post til eiendomsskattekontotet innen 14. april 2014;

eiendomsskatt@lillehammer.kommune.no

eller

Eiendomsskattekontoret i Lillehammer
Postboks 986,
2626 Lillehammer.