LINK Lillehammer og Lillehammer kommune håper at mange «Lillehamringer» fra ulike miljøer og i alle aldre hiver seg på konkurransen. Bruk fantasien! La kreativiteten få fritt spillerom! Jakt på de gode motivene som «fanger» mestringens kraft i hverdagen! Ta et bilde av hva som gir deg mestring i hverdagen og send det inn ved å gå inn på konkurransens hjemmeside: www.mestringskraft.no. Her finner du også konkurransereglene.

Vandreutstilling
Ditt bilde/bidrag vil være med på å kunne utvikle arbeidet i kommunen rettet mot psykisk helse som en del av folkehelsearbeidet. Kom med ditt bilde så Lillehammer kan få en større forståelse for hva befolkningen opplever som gir mestring i hverdagen. Bli med å sette fokus på psykisk helse og mestring. 15 bilder blir plukket ut til å være med på en vandreutstilling i Innlandet. Åpning av utstillingen vil bli markert 6.mai på Lillehammer.

Selvhjelpsgrupper som verktøy
Selvhjelp Norge jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet med kunnskapsformidling om selvorganiserte selvhjelpsgruppe som er et verktøy vi kan bruke for å ta tak i egne muligheter og ressurser for å mestre hverdagen bedre. ( www.selvhjelp.no )
LINK Lillehammer er et samarbeidsprosjekt mellom Lillehammer kommune og Selvhjelp Norge.
Oppgave: Kunnskapsformidling/ nettverksbygging og igangsetting av selvorganiserte selvhjelpsgrupper.

  • Det er ikke bare mennesker med psykiske problemer som kan bruke en selvhjelpsgruppe. Alle mennesker som ønsker å gjøre noe med livssituasjonen sin, kan gå i en selvhjelpgruppe.
     
  • Også mange pårørende opplever problemer med å mestre hverdagen sin. Som pårørende er man ofte sårbar og fortvilet over ikke å strekke til, over det man ikke skjønner, eller bekymring for framtiden. Slike belastninger gnager og tærer på overskudd og humør. Da kan selvhjelpsgruppa hjelpe til med bevisstgjøring rundt grenser og roller, ansvar og behov.
     
  • Mange av deltakerne sier at de opplever at det å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe er et verktøy for å ta tilbake mestring og kontroll. En av deltakerne sier: «Det handler om å være ansvarlig selv også. I dagens samfunn skal alle ha hjelp av noen andre. Men jeg har sett at den største ressursen er meg selv. Gruppa kan bidra i prosessen med å komme dit. Jeg opplever å gå fra passiv til aktiv deltaker i eget liv!»

For mer informasjon, kontakt LINK Lillehammer: Jorun Hagelund, jorun@linklillehammer.no
LINK Lillehammer tlf.+47 917 66 413.  www.linklillehammer.no