Målet for Lillehammer i 2027 er blant annet 32. 000 innbyggere. Det er også et mål å redusere klimagassutslippene med 30 % og bidra til  høy selvforsyning av mat. Det er også ønskelig at minst 90 % fullfører videregående utdanning og at antall personer i arbeid er i takt med utviklingen i folketallet.
Planen finner du her.