Søknadskjema fås ved henvendelse til kommunens servicetorg eller du kan søke elektronisk på kommunens internettside.

Søknaden sendes Lillehammer kommune, Postboks 986, 2626 Lillehammer.