William Shakespeare 450 år. 23. april er en betydningsfull dato i Shakespeares biografi. Han ble sannsynligvis født på denne dagen, og man vet sikkert at den er hans dødsdag. Litteraturhus Lillehammer vil markere 450-årsjubileet for Shakespeares fødsel med å invitere til arrangementet «All verden er en scene». Her vil man møte forfatter og Shakespeare-gjendikter Erik Bystad i samspill med dramatiker og skuespiller Morten Jostad, som har befattet seg mye med Shakespeares dramatikk.

Litteraturhus Lillehammer onsdag 23. april kl. 19. Inngang kr. 50,-.