Befolkningsveksten i årets første kvartal er omtrent som tilsvarende kvartal i fjor. Ser vi litt bak tallene er det derimot noen betydelige forskjeller fra fjoråret:

  • Antall fødte var 63 (2013: 47)
  • Fødselsunderskudd 13 (30)
  • Netto innvandring (til/fra land utenfor Norge) 31 (8)
  • Netto innenlandsk tilflytting 46 (78)

For nærliggende kommuner ser befolkningsutviklingstallene slik ut for 1.kvartal:

  • Hamar +4
  • Gjøvik +9
  • Ringsaker +61
  • Øyer -5
  • Gausdal -12

Befolkningstall kan variere fra kvartal til kvartal grunnet både tilfeldigheter og strukturelle faktorer (eksempelvis studentflytting for Lillehamme sin del), slik at tallene fortrinnsvis må sees over noe tid for å vurdere en utvikling.

Lillehammer kommune har de siste 3 årene hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 0,57 %, mens gjennomsnittlig vekst siden 2004 har vært 0,85 %. Til sammenligning har Lillehammer en målsetning i sine kommuneplaner om en vekst på 1 % årlig, gradvis stigende til 1,5 % i slutten av planperioden (2027),