Sakene som er til behandling er blant annet følgende;

  • Samlet handlingsplan for boliger og tjenester til vanskeligstilte på boligmarkedet
  • Sektor helse og velferd
  • Økonomirapportering, 1. tertial 2014

Klikk her for fullstendig saksliste og sakspapirer.

Merk at møtestart er klokka 17.00 og ikke klokka 18.00.

Vil du følge kommunestyremøtet på web, kan du klikke her når det har startet.