Klipp hekken
Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en økende utfordring nå i sommermånedene, mener Trygg Trafikk.
- Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i vegloven. Det er du som bor langs veien som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe, sier Ringen.

Fri sikt
- Når du står fire meter inn i avkjørselen din skal du ha minst 20 meter fri sikt i hver retning langs gang- og sykkelveien. Hekk og gjerde skal heller ikke være høyere enn 50 centimeter ved avkjørselen din.

Nå håper Trygg Trafikk at folk flest tar en titt på egen eiendom og bidrar til felleskapet gjennom en tryggere trafikkavvikling for alle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Industrigata 17 | Postboks 1101 Nordre Ål | 2605 Lillehammer

Telefon 02030

 

| Direkte 61 27 11 00 | Mobiltelefon 915 21 063

 

 

ringen@tryggtrafikk.no | www.tryggtrafikk.no | www.trafikkogskole.no