Det var høy kvalitet og stor oppslutning om arrangementene ute i byen og på spillestedene. Festivalen hadde også et bredt tilbud til barn og unge så vel som til eldre gjennom den kulturelle spaserstokken. Den aller første festivalen ble holdt i 1978, og DølJjazz er demed den eldste av Lillehammer-festivalene.

Link til GD sine sider fra festivalen: