Hovedsaken på møtet var Østlandsforsknings presentasjon av  Gode i hop - kunnskapsgrunnlaget / samfunnsanalysen som det har vært arbeidet med siste året.  De tre regionene presenterte noen innspill til videre drøfting og utvelgelse av tema for videre arbeid og samarbeid.  Dette var også hovedinnholdet i gruppearbeidene som ble gjennomført.  Til høyre på siden finner du presentasjonene som ble holdt, sammen med kortversjonen av rapporten.  Oppsummering av gruppearbeidene og andre innspill finner du under Se også til høyre på siden.

Vi henviser ellers til Østlandsforsknings hjemmesider for en bredere presentasjon av samfunnsanalysen.  Her går det også an å laste ned rapporten, eller bestille den direkte fra Østlandsforskning.

http://www.ostforsk.no/

Se også noe av det avisene har skrevet om Byregionprogrammet rundt samlingen og rapporten Gode i hop.

GD

Byavisa