- Vi har fått et innblikk i hvordan ulike familer og ektepar spiser frokost og middag sammen, vi har dokumentert et første måltid i en annen kultur, og vi har sett hvordan barn snakker sammen når de setter seg ned og deler en pizza", sier Hundevadt.
Filmen baserer seg nemlig først og fremst på dokumentasjon av reelle måltider, og mange lokale unge og gamle fra området har åpnet hjemmene sine for filmskaperne, noe de er særs takknemlige for.

- Måltid har fascinert meg lenge, sier regissør Cecilie Owren, som har hatt en idé om en slik film i hodet i lang tid. Et måltid er nemlig alltid fylt av uskrevne regler for hvordan det skal gjennomføres, regler vi ikke legger merke til i det daglige fordi vi kjenner de så godt, men som er det like fullt, sier Owren. - Dersom forventningene er tydelige og en kan slappe av, kan måltidet oppleves som befriende, og det kan utløse gode samtaler og man kan lufte ideer sammen. På den andre siden kan man kjenne seg bundet av et måltid. Dersom en ikke ønsker å ta del, og det oppleves som ufritt, kan et måltid også oppleves som et fengsel.

Gratis inngang for alle, førstemann til mølla.

Torsdag etterfølges "Vel bekomme" av Cinematekvisningen av Øst for Eden. En ypperlig anledning til å få med deg gratis, lokal kortfilm og en klassiker med James Dean til kun kr. 50,-. Vel bekomme!