Stort engasjement
Ordføreren er veldig glad for at avtalen nå ser ut til å være i havn. Det har vært et stort engasjement rundt Terrassen fra veldig mange over lang tid, og Granberg Johnsen ønsker på nyåret  å invitere ulike aktører inn i arbeidet med å se på hvordan en best kan gjøre nytte av Terrassen.

Endelig godkjenning
Det er Rica Eiendom AS som nå er blitt enige med Lillehammer kommune om overdragelse. Kjøpet må endelig godkjennes av kommunestyret i forbindelse med budsjettarbeidet den 11. desember 2014.