Lillehmmer næringsforening er en videreføring av Lillehammer næringsforum. Mens sistnevnte har vært et prosjekt med noe uklar juridisk forankring, er Lillehammer næringsforening en selvstendig juridisk enhet.

I tillegg til Morten Aune som styreleder, består det første styret i Lillehammer næringsforening av Fredrik Frisenberg, Marianne Haraldsen, Hans Petter Nyseth, Mette Villand-Reichelt og Irene Thorsplass.

Deltakerne på stiftelsesmøtet viste stort engasjement på næringslivets vegne, og ga en klar oppfordring til styret om å løfte fram en offentlig debatt om næringsutvikling i Lillehammer. Dette gjenspeiles også i formålet til foreningen:

Lillehammer Næringsforening har som formål å skape et møte- og samarbeidsforum for å bedre vilkår og vekstmuligheter for næringslivet i Lillehammer.

Lillehammer Næringsforening skal arbeide for å avdekke medlemmenes ønsker og behov for kunnskap/utviklingsaktiviteter og søke disse oppfylt gjennom kunnskapsleverandører og utvikling av egne aktivitetsområder. Deltakerne skal gjennom felles opptreden være påvirker på myndighetenes næringspolitikk. Dette kan skje gjennom egne tiltak så vel som samarbeidstiltak med andre.