Kommunestyrevalget: 

Partier         %
Arbeiderpartiet      45,5%
Fremskrittspartiet        5,1%
Miljøpartiet De Grønne        6,6%
Rødt        2,9%
Pensjonistpartiet        1,3%
Sosialistisk Venstreparti        4,1%
Senterpartiet        8,3%
Høyre      15,6%
Kristelig Folkeparti        3,2%
Venstre        7,3%

Antall stemmeberettigede i Lillehammer kommune er 21.741. Frammøteprosenten er registrert til 56,4%