Ved spesielle forhold kan leder av byggesak Kjell Arve Bråtesveen kontaktes på telefon 951 27 480.