Leder for hjemmetjenesten, Christoph Køsling, sier dette er en meget sårbar tjeneste som må fungere. -Personene som er tildelt trygghetsalarmer skal ikke føle seg utrygge ved bruken av dette sikkerhetstiltaket, understreker han. Køsling er i første omgang opptatt av å få alarmene i sikker drift så snart som overhodet mulig, deretter å sikre at dette ikke skjer igjen.