Fylkesmannen har tidligere slått fast at Lillehammer kommune brøt med plikten til å gi forsvarlig helsehjelp til pasienten. Hjemmetjenesten hadde i dette tilfellet ikke ansvar for administrering av medisiner hos pasienten som bodde hjemme, men Fylkesmannen mente likevel at kommunens helsepersonell burde ha reagert på en situasjon med mulig forgiftning.

Norsk pasientskadeerstatning har foreløpig ikke tatt stilling til hvor stor utbetalingen til de etterlatte skal være, men ønsker et ytterligere samarbeid med de etterlatte for å komme fram til størrelsen på erstatningsbeløpet.