Nr. Navn Alder Bostedskommune Nåværende stilling
1. Berg, Magne 46 Kristiansund Rektor
2. Andreassen, Kai Reidar Mollestad 51 Oslo Kontaktlærer, ungdomstrinn
3. Kjeverud, May Birgit 57 Løten Rektor
4. Pedersen, Andreas 38 Hadsel Lektor
5. Bjørke, Jon Terje 42 Nord-Fron Styreleder
6. Henriksen, Rolf Carsten 55 Hvaler Rektor
7. Aarskog, Stein 52 Ringsaker Rektor
8. Myklebust, Kjetil Jarl 49 Rygge Rektor
9. Bjerke, Reidar 47 Østre Toten Privatpraktiserende skolepsykolog
10. Aschim, Alf Bjørge Nergaard 45 Hamar Rektor


Det er totalt 10 søker på stillingen, ingen er unntatt offentlighet.