Arbeidet er forventet å ta ca. 7 uker. Nybuvegen og Åveitbakken vil være åpen for alminnelig ferdsel under arbeidene i Ekornvegen.

Det skal anlegges nye kummer i krysset Ekornvegen/ Nybuvegen når ledningsanlegget i Ekornvegen er ferdig lagt. Vi vil komme tilbake med et mer eksakt tidspunkt for gjennomføring av dette arbeidet. Arbeidet med kumgruppen vil forårsake en ny periode med stenging av Nybuvegen. Ekornvegen vil forbli stengt i den søndre enden i den aktuelle perioden. Nødvendig skilting vil bli foretatt.

Vi vil komme tilbake med mer detaljert informasjon om de gjenstående arbeidene på Maihaugledningen i nær framtid.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med prosjektleder Kari Myrholt Skårset  på tlf. 48 12 38 15/ 610 51 046 eller e-post kari.myrholt.skarset@lillehammer.kommune.no